Biyogüvenlik Sistemlerinde Son Teknoloji

biyoguvenlik sistemlerinde son teknoloji

Biyogüvenlik sistemleri (Biosecurity Systems) söz konusu olunca ilk akla gelen profesyonel çözümler; insan dezenfeksiyon sistemleri, araç dezenfeksiyon sistemleri, sanitasyon hatları ve hijyen bariyerleridir. Uygulama olarak insanlarda; el dezenfeksiyonu, ayak tabanı dezenfeksiyonu, kıyafet dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Araçlarda; tekerlek dezenfeksiyonu, şase dezenfeksiyonu ve aracın tamamının dezenfeksiyonu yapılabilmektedir.  Dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılan teknolojiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetmiş ve daha modern bir yapıya kavuşmuştur. Ülkemizde de kullanılmaya başlanan dezenfeksiyon sistemleri özellikle hayvancılık ve gıda üretim sektöründe büyük ilgi görmeye başlamıştır. Hayvancılık ve gıda üretim sektörlerinde hızla artan profesyonel, vizyon sahibi ve bilinçli işletmecilerin biyogüvenlik hususuna önem vermesinin de payı büyüktür. Hayvancılık sektöründe biyogüvenlik sistemleri kurulması ve biyogüvenlik tedbirleri alınması yasal olarak da (Gıda ve Kontrol Genel Müd. Kanatlı İşletmelerde Biyogüvenlik Talimatı) zorunlu hale getirilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPA Rual Development (IPARD) ve KDV teşvikleri bu kapsamda işletmeleri ekonomik olarak da desteklemektedir.

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Son teknoloji otomasyon ve uygulama modüllerine sahip modern sistemlerin en önemli avantajlarını sıralayacak olursak;

Doğa dostudur:  Su ve dezenfektan kullanımında minimum %80 oranında tasarruf sağlar.

Ekonomiktir: Personel istihdamı ve yoğun bakım gerektirmeyen tam otomatik dezenfeksiyon işlemi yapılır.

Yoğun nüfuziyet: Dezenfekte olan insan veya aracın dış hacminin tamamına moleküler düzeyde nüfuziyet sağlanır.

Bu avantajları sağlayan faktörlerin başında pülverizasyon teknolojisi ile dezenfeksiyon işlemi gelmektedir. Teknolojinin dezenfeksiyon sistemlerinde kullanımı biyogüvenlik alanında devrim niteliğindedir.

Pülverizasyon teknolojisinin dezenfeksiyon sistemlerinde ilk kullanımı nasıl oldu?

Pülverizasyon teknolojisi dezenfeksiyon sistemlerinde ilk olarak NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından uzay araçlarının imalatının yapıldığı tesislerin girişlerinde personel dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılmıştır. Tesislerde üretilen, uzaya fırlatılan ve aylar süren görevler boyunca astronotların zararlı bakterilerden korunmasının ilk aşaması bu dezenfeksiyon sistemleridir.

Pülverizasyon nedir? Sistem nasıl çalışır?

Pülverizasyon suyun yüksek basınç altında mikron seviyelerinde zerreciklere parçalanmasıdır. Pülverizasyon uygulaması olan ortamda sis bulutu görüntüsü oluşur. Minimum 70 Bar’lık yüksek basınçlı pompalar kullanılan sistemlerle oluşturulan zerrecikler o kadar küçüktür ki çökelmeyip havada askıda kalır ve ortam nemine bağlı olarak havada buharlaşarak kaybolur. Düşük basınçlı sistemlerden farkı ortalama büyüklüğü 3-5 mikron olan daha küçük zerrecikler oluşması aynı miktarda su kullanımıyla daha fazla yüzey alanı sağlar.