Neden EFOSAFETY Tercih Etmelisiniz?

Avantajlarımız:

Ürün Çeşitliliği:

Efosafety korkuluk sistemleri çeşitli alanlarda kullanıma uygun ürün yelpazesine sahiptir. Bu alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Kenar koruma sistemleri
 • Merdiven korkulukları
 • İmalat katı koruma
 • Asansör, galeri ve şaft boşlukları kapatma
 • Alan sınırlama
 • Ve farklı uygulamalara göre tasarlanmış birçok ürün.

Danışmanlık Hizmetleri:

Sahanıza uygun ürün seçimi için uzmanlarımızdan 7/24 mail ve telefon ile bilgi alabilirsiniz. Proje danışmanlarımız tarafından projenize uygun ürünler seçilir, miktarları belirlenir ve hızlı bir şekilde dönüş sağlanır.

Paketleme:

Ürünler palet üzerinde sevk edilir  ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde paketlenir.

Zamanında Teslimat:

Teklif onayına müteakip teklifte belirtilen süre içerisinde teslimatınız yapılır.

Satış Sonrası Hizmetler:

Ürünler ile kurulum kılavuzu tarafınıza  gönderilir. Talebe uygun olarak  sahanızda yetkili personelinize eğitim verilerek personeliniz sertifikalandırılır.

İnşaatlarda Geçici Güvenlik Sistemleri

İNŞAATLARDA GEÇİCİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri

MADDE 14 – (1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar. (Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.)

Maddesi göz önünde bulundurularak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince korkuluk sistemlerinin standartlara uygunluğu denetlenmektedir. Denetlemelerde standartlara uygun olmayan ürün kullanan veya hiç geçici güvenlik sistemi kullanmayanlara iş durdurmaya kadar giden cezalar uygulanmaktadır.

Avrupa Birliği Komisyonunca yetkilendirilen Standardizasyon kuruluşu CEN tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanan EN 13374 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış ve TS EN 13374 olarak yayımlanmıştır.

TS EN 13374 (Geçici Kenar Koruma Sistemleri) isimli standart Türk Standartları Enstitüsü teknik kurulu tarafından Aralık 2013 tarihinde kabul edilip yayımlanmıştır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca bu standardın Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ürünlerin kullanılması zorunluluğu  getirilmiştir. Ürünlerin ülkemizde kullanılabilmesi için geçici kenar koruma sistemi üreticilerinin ürün ve üretim prosedürleri için uyumlaştırılmış standart belgesi (TS EN 13374) alması gerekmektedir.

TS EN 13374 standart belgesi almaya hak kazanan firmalar üretim ve ürünlerinde standardın asgari yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin ana unsurları aşağıdaki gibidir;

 • Koruma sistemi yüksekliği en az 1 metre olmalıdır.
 • Topuk levhası (Tekmelik) çalışma yüzeyinden itibaren her noktada en az 15 cm yüksekliğinde ve eğer delikli ise içinden 20mm çapında küre geçemeyecek şekilde olmalıdır.
 • Hat oluşturulurken iki bariyer arası boşluk maksimum 120mm olmalıdır.
 • Korkuluk sistemi dinamik ve statik testleri karşılayabilmelidir.
 • TS EN 13374 standardı markalama maddesi gereği her ürün üzerinde üretici firma logosu, TSE logosu ve soğuk damga bulunmalıdır.
biyoguvenlik sistemlerinde son teknoloji

Biyogüvenlik Sistemlerinde Son Teknoloji

Biyogüvenlik sistemleri (Biosecurity Systems) söz konusu olunca ilk akla gelen profesyonel çözümler; insan dezenfeksiyon sistemleri, araç dezenfeksiyon sistemleri, sanitasyon hatları ve hijyen bariyerleridir. Uygulama olarak insanlarda; el dezenfeksiyonu, ayak tabanı dezenfeksiyonu, kıyafet dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Araçlarda; tekerlek dezenfeksiyonu, şase dezenfeksiyonu ve aracın tamamının dezenfeksiyonu yapılabilmektedir.  Dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılan teknolojiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetmiş ve daha modern bir yapıya kavuşmuştur. Ülkemizde de kullanılmaya başlanan dezenfeksiyon sistemleri özellikle hayvancılık ve gıda üretim sektöründe büyük ilgi görmeye başlamıştır. Hayvancılık ve gıda üretim sektörlerinde hızla artan profesyonel, vizyon sahibi ve bilinçli işletmecilerin biyogüvenlik hususuna önem vermesinin de payı büyüktür. Hayvancılık sektöründe biyogüvenlik sistemleri kurulması ve biyogüvenlik tedbirleri alınması yasal olarak da (Gıda ve Kontrol Genel Müd. Kanatlı İşletmelerde Biyogüvenlik Talimatı) zorunlu hale getirilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPA Rual Development (IPARD) ve KDV teşvikleri bu kapsamda işletmeleri ekonomik olarak da desteklemektedir.

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Son teknoloji otomasyon ve uygulama modüllerine sahip modern sistemlerin en önemli avantajlarını sıralayacak olursak;

Doğa dostudur:  Su ve dezenfektan kullanımında minimum %80 oranında tasarruf sağlar.

Ekonomiktir: Personel istihdamı ve yoğun bakım gerektirmeyen tam otomatik dezenfeksiyon işlemi yapılır.

Yoğun nüfuziyet: Dezenfekte olan insan veya aracın dış hacminin tamamına moleküler düzeyde nüfuziyet sağlanır.

Bu avantajları sağlayan faktörlerin başında pülverizasyon teknolojisi ile dezenfeksiyon işlemi gelmektedir. Teknolojinin dezenfeksiyon sistemlerinde kullanımı biyogüvenlik alanında devrim niteliğindedir.

Pülverizasyon teknolojisinin dezenfeksiyon sistemlerinde ilk kullanımı nasıl oldu?

Pülverizasyon teknolojisi dezenfeksiyon sistemlerinde ilk olarak NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından uzay araçlarının imalatının yapıldığı tesislerin girişlerinde personel dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılmıştır. Tesislerde üretilen, uzaya fırlatılan ve aylar süren görevler boyunca astronotların zararlı bakterilerden korunmasının ilk aşaması bu dezenfeksiyon sistemleridir.

Pülverizasyon nedir? Sistem nasıl çalışır?

Pülverizasyon suyun yüksek basınç altında mikron seviyelerinde zerreciklere parçalanmasıdır. Pülverizasyon uygulaması olan ortamda sis bulutu görüntüsü oluşur. Minimum 70 Bar’lık yüksek basınçlı pompalar kullanılan sistemlerle oluşturulan zerrecikler o kadar küçüktür ki çökelmeyip havada askıda kalır ve ortam nemine bağlı olarak havada buharlaşarak kaybolur. Düşük basınçlı sistemlerden farkı ortalama büyüklüğü 3-5 mikron olan daha küçük zerrecikler oluşması aynı miktarda su kullanımıyla daha fazla yüzey alanı sağlar.