İnşaatlarda Geçici Güvenlik Sistemleri

İNŞAATLARDA GEÇİCİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri

MADDE 14 – (1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar. (Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.)

Maddesi göz önünde bulundurularak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince korkuluk sistemlerinin standartlara uygunluğu denetlenmektedir. Denetlemelerde standartlara uygun olmayan ürün kullanan veya hiç geçici güvenlik sistemi kullanmayanlara iş durdurmaya kadar giden cezalar uygulanmaktadır.

Avrupa Birliği Komisyonunca yetkilendirilen Standardizasyon kuruluşu CEN tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanan EN 13374 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış ve TS EN 13374 olarak yayımlanmıştır.

TS EN 13374 (Geçici Kenar Koruma Sistemleri) isimli standart Türk Standartları Enstitüsü teknik kurulu tarafından Aralık 2013 tarihinde kabul edilip yayımlanmıştır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca bu standardın Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ürünlerin kullanılması zorunluluğu  getirilmiştir. Ürünlerin ülkemizde kullanılabilmesi için geçici kenar koruma sistemi üreticilerinin ürün ve üretim prosedürleri için uyumlaştırılmış standart belgesi (TS EN 13374) alması gerekmektedir.

TS EN 13374 standart belgesi almaya hak kazanan firmalar üretim ve ürünlerinde standardın asgari yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin ana unsurları aşağıdaki gibidir;

  • Koruma sistemi yüksekliği en az 1 metre olmalıdır.
  • Topuk levhası (Tekmelik) çalışma yüzeyinden itibaren her noktada en az 15 cm yüksekliğinde ve eğer delikli ise içinden 20mm çapında küre geçemeyecek şekilde olmalıdır.
  • Hat oluşturulurken iki bariyer arası boşluk maksimum 120mm olmalıdır.
  • Korkuluk sistemi dinamik ve statik testleri karşılayabilmelidir.
  • TS EN 13374 standardı markalama maddesi gereği her ürün üzerinde üretici firma logosu, TSE logosu ve soğuk damga bulunmalıdır.